MAKLUMAN / ANNOUNCEMENT

Portal ePTG https://eptg.ptgkedah.gov.my telah dilancarkan.

Kini Bayaran Cukai, Semakan Perserahan, Carian Persendirian dan Carian Rasmi boleh dibeli secara atas talian.
Fungsi Perserahan Urusniaga dan Bukan Urusniaga di peringkat akhir pelaksanaan.

Semua wakil peguam atau individu yang ingin membuat Perserahan Atas Talian hendaklah mendaftar Biometrik terlebih dahulu di Sistem SELAMAT di PTG Kedah.