SEMAKAN CUKAI TANAH / QUIT RENT SEARCH

Langkah-langkah membuat semakan cukai tanah:

 • Masukkan No. Pegangan Hakmilik dan tekan butang cari.
 • Semakan maklumat cukai tanah perlu dibuat sebelum pembayaran dapat dilaksanakan. Sila pastikan maklumat adalah tepat.
 • Sila cetak atau simpan resit transaksi bayaran dan resit cukai tanah online sebagai bukti pembayaran.
 • Penyata pembayaran online (resit cukai tanah) hanya boleh diperolehi di kaunter Unit Hasil Pejabat Tanah Daerah berkenaan selepas data bayaran berjaya dikemaskini ke dalam sistem.
 • Jika terdapat sebarang perbezaan maklumat, sila hubungi:
  Bahagian Teknologi Maklumat
  Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Kedah Darul Aman.
  04-7028008, 04-7028009, 04-7028010, 04-7028011, 04-7028012 & 04-7028014
  aduanptg@kedah.gov.my
 • Klik disini untuk melihat contoh bil cukai tanah

Cari, Semak & Bayar Bil Cukai Tanah


ATAU
OR


ATAU
OR