BAKUL / CART

Hakmilik / Title Nama / Name PT/Plot/Lot Kegunaan Tanah / Land Category Amaun / Amount (RM) Padam / Delete
JUMLAH KESELURUHAN PERLU DIBAYAR / TOTAL AMOUNT TO BE CHARGED

Sila buat pilihan cara bayaran / Please choose payment method: